Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong

Đã giải169 lượt xem

Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong. Xét những nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là không phù hợp?

A. Sự cạnh tranh cùng loài tăng dẫn tới làm giảm số lượng cá thể trong quần thể, dẫn tới diệt vong.

B. Khả năng sinh sản giảm do các cá thể đực ít có cơ hội gặp gỡ các cá thể cái.

C. Số lượng các cá thể ít quá nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể.

D. Sự hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài giảm, quần thể ít có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường.

chọn câu trả lời tốt nhất

Kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn đến diệt vong do:

– Khả năng sinh sản giảm do các cá thể đực ít có cơ hội gặp gỡ các cá thể cái

– Số lượng các cá thể ít quá nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể

– Sự hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài giảm, quần thể ít có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!