Một phân tử mARN được cấu tạo bởi 2 loại nucleotit A và X. Theo lí thuyết thì có tối đa bao nhiêu loại mã di truyền?

Đã giải344 lượt xem

Một phân tử mARN được cấu tạo bởi 2 loại nucleotit A và X. Theo lí thuyết thì có tối đa bao nhiêu loại mã di truyền?
A. 8.                                    B. 27.                                   C. 9.                                   D. 64.

đăng bình luận mới

Nu thứ nhất có 2 cách chọn

Nu thứ 2 có 2 cách chọn

Nu thứ 3 có 2 cách chọn

Do đó: có tối đa $2^3=8$ mã di truyền.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!