Một phân tử mARN được cấu tạo bởi 2 loại nucleotit A và X. Theo lí thuyết thì có tối đa bao nhiêu loại mã di truyền?

Đã giải279 lượt xem

Một phân tử mARN được cấu tạo bởi 2 loại nucleotit A và X. Theo lí thuyết thì có tối đa bao nhiêu loại mã di truyền?
A. 8.                                    B. 27.                                   C. 9.                                   D. 64.

đăng bình luận mới

Nu thứ nhất có 2 cách chọn

Nu thứ 2 có 2 cách chọn

Nu thứ 3 có 2 cách chọn

Do đó: có tối đa $2^3=8$ mã di truyền.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!