Một phân tử mARN có hiệu số U – A = 20%; X – A = 10%; G – A = 30%

Đã giải126 lượt xemPhiên mã

Một phân tử mARN có hiệu số U – A = 20%; X – A = 10%; G – A = 30%. Tỉ lệ nuclêôtit loại U của mARN là
A. 40%.                       B. 10%.                       C. 20%.                       D. 30%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có: U – A = 20%; X – A = 10%; G – A = 30%

$\Rightarrow$ $U=A+20\%$; $X=A+10\%$; $G=A+30\%$

Do: $A+U+G+X=100\%$

$\Rightarrow A+(A+20\%)+(A+30\%)+(A+10\%)$ $=100\%$

$\Rightarrow A=10\%$ $\Rightarrow$ $U=30\%$

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!