Một loài thực vật lưỡng bội có 4 nhóm gen liên kết

Đã giải119 lượt xemĐột biến NST

Một loài thực vật lưỡng bội có 4 nhóm gen liên kết. Giả sử có 8 thể đột biến kí hiệu từ (1) đến (8) mà số NST ở trạng thái chưa nhân đôi có trong mỗi tế bào sinh dưỡng của mỗi thể đột biến là
(1). 8 NST.            (2). 12 NST.           (3). 16 NST.           (4). 4 NST.
(5). 20 NST.           (6). 28 NST.           (7). 32 NST.           (8). 24 NST.
Trong 8 thể đột biến trên, có bao nhiêu thể đột biến là đa bội chẵn?
A. 5.                        B. 4.                        C. 3.                        D. 2.

chọn câu trả lời tốt nhất

Loài thực vật có 4 nhóm gen liên kết $\Rightarrow 2n=8$

Các dạng đột biến đa bội chẵn có $4n=16$, $6n=24$, $8n=32$ NST

Suy ra các thể số (3); (7); (8) thỏa mãn

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!