Một loài thực vật có bộ NST $2n = 24$. Theo lí thuyết, số loại thể một có thể xuất hiện tối đa trong loài này là bao nhiêu?

Đã giải264 lượt xem

Một loài thực vật có bộ NST $2n = 24$. Theo lí thuyết, số loại thể một có thể xuất hiện tối đa trong loài này là bao nhiêu?

A. 11.                             B. 12.                             C. 25.                             D. 23.

chọn câu trả lời tốt nhất

[…] 106 (Xem giải). Một loài thực vật có bộ NST $2n = 24$. Theo lí thuyết, số loại thể một có […]

Bộ NST của loài là $2n=24$

$\Rightarrow$ Loài có 12 cặp nhiễm sắc thể tương đồng

$\Rightarrow$ Có tối đa 12 loại thể một

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!