Một gen có tổng số 1824 liên kết hiđrô. Trên mạch một của gen có T = A có X = 2T và có G = 3A. Chiều dài của gen là bao nhiêu?

Đã giải326 lượt xem

Một gen có tổng số 1824 liên kết hiđrô. Trên mạch một của gen có T = A; có X = 2T và có G = 3A. Chiều dài của gen là bao nhiêu?
A. 2284,8 Å.                       B. 4080 Å.                       C. 1305,6 Å.                       D. 5100 Å.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $H=2A+3G=1824$ $\Leftrightarrow 2(A_1+T_1)+3(G_1+X_1)=1824$    (*)

Mặt khác $T_1=A_1$; $X_1=2T_1$ và $G_1=3A_1=3T_1$

Thay vào (*) ta được: $19T_1=1824$ $\Leftrightarrow T_1=96$

Tổng số nu của 1 mạch bằng $A_1+T_1+G_1+X_1$ $=7T_1=672$

Chiều dài của gen là $672.3,4=2284,8$ Å

Chọn đáp án A

cập nhật
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!