Một gen có chiều dài $1360\overset{o}{A}$. Trên mạch hai của gen có số nuclêôtit loại A = 2T; có G = A + T; có X= 4T

Đã giải568 lượt xem

Một gen có chiều dài $1360\overset{o}{A}$. Trên mạch hai của gen có số nuclêôtit loại A = 2T; có G = A + T; có X= 4T. Số nuclêôtit mỗi loại của gen là
A. A = T = 120; G = X = 280.                                   B. A = T = 80; G = X = 160.
C. A = T = 408; G = X = 952.                                   D. A = T = 952; G = X = 408.

chọn câu trả lời tốt nhất

Gen có chiều dài $1360 \overset{o}{A}$ $\Rightarrow N=\dfrac{1360}{3,4}.2=800$

Mạch 2 có $A_2=2T_2$; $G_2=A_2+T_2=3T_2$ và $X_2=4T_2$

Mặt khác: $A_2+T_2+G_2+X_2=400$

$\Leftrightarrow 2T_2+T_2+3T_2+4T_2=400$

$\Leftrightarrow 10T_2=400$

$\Leftrightarrow T_2=40$

Suy ra: $A=T=A_2+T_2$ $=3T_2=120$ và $G=X=G_2+X_2=7T_2=280$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!