Một gen có 90 chu kì xoắn và số nuclêôtit loại guanin (loại G) chiếm 35%. Số nucleotit loại A của gen là

Đã giải294 lượt xem

Một gen có 90 chu kì xoắn và số nuclêôtit loại guanin (loại G) chiếm 35%. Số nucleotit loại A của gen là
A. 442.                                   B. 270.                                   C. 357.                                   D. 170.

đăng bình luận mới

Gen có 90 chu kì xoắn $\Rightarrow N=90\times 20=1800$

G chiếm 35% $\Rightarrow G=35\%.1800=630=X$

Do đó: $A=T=900-630=270$

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!