Một đoạn mARN có trình tự nucleotit như sau: 5’…AXUGGUAAUXUUGXA…3′

Đã giải181 lượt xemNhân đôi ADN Phiên mã

CÂU HỎI

a. Một đoạn mARN có trình tự nucleotit như sau:
5’…AXUGGUAAUXUUGXA…3′
Viết trình tự nucleotit của đoạn ADN đã phiên mã tạo ra đoạn mARN này.

b. Giải thích vì sao hai phân tử ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống phân tử ADN mẹ.

chọn câu trả lời tốt nhất

a.

mARN:             5’…AXUGGUAAUXUUGXA…3′

Mạch mã gốc:   3’…TGAXXATTAGAAXGT…5′

Mạch bổ sung:  5’…AXTGGTAATXTTGXA…3′

b. Vì quá trình tự nhân đôi ADN diễn ra theo các nguyên tắc:

– Nguyên tắc bổ sung: mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuôn của ADN mẹ. Các nucleotit ở mạch khuôn liên kết với các nucleotit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc: A liên kết với T và ngược lại, G liên kết với X và ngược lại.

– Nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn): Trong mỗi ADN con có một mạch của ADN mẹ (mạch cũ), mạch còn lại được tổng hợp mới.

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!