Một đoạn của gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ có trật tự nucleotit trên mạch bổ sung như sau

Đã giải338 lượt xem

Một đoạn của gen cấu trúc ở sinh vật nhân sơ có trật tự nucleotit trên mạch bổ sung như sau:

Biết rằng codon 5’GAG 3’ và 5’ GAA 3’ cùng mã hóa cho aa Glutamic, 5’ GAU 3’ và 5’ GAX 3’ cùng mã hóa cho aa Asparagin. Có bao nhiêu phát biểu đúng:

(1) Chuỗi polipeptit trong phân tử protein được dịch ra từ đoạn gen trên có 79 aa

(2) Đột biến thay thế một cặp nucleotit bất kì xảy ra tại bộ ba 82 trong đoạn gen trên luôn làm biến đổi thành phần của chuỗi polipeptit quy định tổng hợp

(3) Đột biến mất một cặp nucleotit thứ 9 tính từ đầu 3’ của đoạn mạch trên sẽ làm chuỗi polipeptit do gen quy định tổng hợp bị mất đi một số aa so với chuỗi polipeptit ban đầu

(4) Đột biến thay thế một cặp nucleotit X – G thành T – A xảy ra tại nu thứ 10 tính từ đầu 3’ không ảnh hưởng đến số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các axit amin trong chuỗi polipeptit do gen quy định tổng hợp

A. 3                             B. 2                             C. 1                             D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

mARN được phiên mã từ gen trên có trình tự giống mạch bổ sung của gen (thay T bằng U), nên có trình tự là:

5′ UXA – AUG (mã mở đầu) – UGG – AAU – UUA – … – GAG – UAA (mã kết thúc) – GAA – XAU 3′

(1). Đúng. Chuỗi polipeptit trong phân tử protein được dịch ra từ đoạn gen trên có $84-4-1=79$ aa (1 axit amin bị cắt đi sau khi kết thúc dịch mã).

(2). Đúng. Bộ ba số 82 của gen ứng với bộ ba thứ 3 của mARN là 5’UGG3′. Bộ ba này không có tính thoái hoá (có 2 bộ ba không có tính thoái hoá là 5’AUG3′ và 5’UGG3′) nên đột biến thay thế một cặp nucleotit bất kì tại bộ ba này luôn làm biến đổi thành phần của chuỗi polipeptit quy định tổng hợp

(3). Sai. Đột biến mất một cặp nucleotit thứ 9 tính từ đầu 3’ của đoạn mạch trên sẽ làm biến đổi bộ ba 5’UAA3′ thành bộ ba mã hoá axit amin $\Rightarrow$ Chuỗi polipeptit do gen quy định tổng hợp tăng một số aa so với chuỗi polipeptit ban đầu.

(4). Đúng. Đột biến thay thế một cặp nucleotit X – G thành T – A xảy ra tại nu thứ 10 thì bộ ba 5’GAG3′ biến thành 5’GAA’ (cùng mã hoá Glutamic) nên không ảnh hưởng đến số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các axit amin.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!