Mối quan hệ giữa hai loài nào sau đây là mối quan hệ kí sinh?

Đã giải170 lượt xem

Mối quan hệ giữa hai loài nào sau đây là mối quan hệ kí sinh?

A. Cây tầm gửi và cây thân gỗ.

B. Cá ép sống bám trên cá lớn.

C. Hải quỳ và cua.

D. Chim sáo mỏ đỏ và linh dương.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Mối quan hệ nửa kí sinh.

B. Mối quan hệ hội sinh.

C. Mối quan hệ cộng sinh.

D. Mối quan hệ hợp tác.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!