Loại đột biến gen nào xảy ra làm tăng 1 liên kết hiđrô?

Đã giải261 lượt xem

Loại đột biến gen nào xảy ra làm tăng 1 liên kết hiđrô?

A. Thay thế một cặp A – T bằng cặp G – X.                                   B. Thay thế một cặp G – X bằng cặp A –T.

C. Mất một cặp A – T.                                   D. Thêm một cặp G – X.

đăng bình luận mới

A. Đúng.

B. Sai. Đột biến này làm giảm 1 liên kết hidro.

C. Sai. Đột biến này làm giảm 2 liên kết hidro.

D. Sai. Đột biến này làm tăng 3 liên kết hidro.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!