Loại đột biến gen nào xảy ra làm tăng 1 liên kết hiđrô?

Đã giải311 lượt xem

Loại đột biến gen nào xảy ra làm tăng 1 liên kết hiđrô?

A. Thay thế một cặp A – T bằng cặp G – X.                                   B. Thay thế một cặp G – X bằng cặp A –T.

C. Mất một cặp A – T.                                   D. Thêm một cặp G – X.

đăng bình luận mới

A. Đúng.

B. Sai. Đột biến này làm giảm 1 liên kết hidro.

C. Sai. Đột biến này làm giảm 2 liên kết hidro.

D. Sai. Đột biến này làm tăng 3 liên kết hidro.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!