Loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mã là

Đã giải369 lượt xem

Loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mã là

A. ADN.                                   B. mARN.                                   C. tARN.                                   D. rARN.

đăng bình luận mới

tARN có chức năng vận chuyển axit amin đến riboxom để dịch mã.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!