Loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mã là

Đã giải323 lượt xem

Loại axit nuclêic có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình dịch mã là

A. ADN.                                   B. mARN.                                   C. tARN.                                   D. rARN.

đăng bình luận mới

tARN có chức năng vận chuyển axit amin đến riboxom để dịch mã.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT AD BLOCKER

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!