Khi nói về tuần hoàn máu ở người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải180 lượt xem

Khi nói về tuần hoàn máu ở người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Huyết áp không thay đổi trong suốt chiều dài của hệ mạch.
II. Trong hệ mạch máu, tốc độ máu chảy trong tĩnh mạch là thấp nhất.
III. Máu trong tĩnh mạch luôn nghèo ôxi hơn máu trong động mạch.
IV. Tim co dãn tự động theo chu kì là nhờ có hệ dẫn truyền tim.
A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Sai. Huyết áp giảm dần từ động mạch đến tĩnh mạch.
II. Sai. Tốc độ máu chảy trong mao mạch là thấp nhất.
III. Sai. Máu trong động mạch phổi nghèo oxi hơn trong tĩnh mạch phổi.
IV. Đúng.
Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!