Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải190 lượt xem

Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Sinh vật phân giải có vai trò phân giải xác chết và các chất hữu cơ.

II. Xác chết của sinh vật được xếp vào thành phần hữu cơ của môi trường.

III. Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

IV. Chỉ có các loài động vật mới được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.

V. Tất cả sinh vật sản xuất đều thuộc nhóm thực vật.

A. 1.                    B. 3.                   C. 2.                   D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.

II. Đúng.

III. Sai. Một số vi sinh vật được xếp vào sinh vật sản xuất (vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu lục và màu tía,…).

IV. Đúng.

V. Sai. Một số vi sinh vật được xếp vào sinh vật sản xuất (vi khuẩn lam, vi khuẩn lưu huỳnh màu lục và màu tía,…).

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!