Khi nói về tác động của các nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải218 lượt xem

Khi nói về tác động của các nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Một nhân tố làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể thì được xem là nhân tố tiến hóa.
II. Hiện tượng di – nhập gen chỉ hoàn toàn do sự di cư, nhập cư của các cá thể.
III. Phiêu bạt di truyền là hiện tượng các cá thể xuất cư ồ ạt gây biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
IV. Tác động của chọn lọc tự nhiên đến quần thể tùy thuộc vào sự biến đổi của môi trường quần thể đang sống.
A. 1.                     B. 2.                     C. 3.                     D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.
II. Sai. Di nhập gen có thể do sự di cư, nhập cư của các giao tử, bào tử.
III. Sai. Phiêu bạt di truyền là hiện tượng các cá thể xuất cư ồ ạt hoặc chết ồ ạt.
IV. Đúng.
Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!