Khi nói về sự di truyền của gen đột biến lặn ở trong tế bào chất, số phát biểu đúng là bao nhiêu?

Đã giải293 lượt xem

Khi nói về sự di truyền của gen đột biến lặn ở trong tế bào chất, số phát biểu đúng là bao nhiêu?
(1) Gen đột biến có thể được nhân lên nhờ quá trình nhân đôi ADN hoặc phiên mã.
(2) Gen đột biến thường được phân chia đồng đều cho tế bào con khi phân bào.
(3) Tất cả các tế bào của cùng 1 cơ thể đều có kiểu gen giống nhau.
(4) Gen đột biến lặn vẫn có thể biểu hiện thành kiểu hình đột biến.
A. 1.                       B. 2.                       C. 3.                       D. 0.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Sai. Chỉ nhờ quá trình nhân đôi ADN.

(2) Sai. Phân chia không đồng đều.

(3) Sai. Các tế bào có thể chỉ có alen bình thường hoặc chỉ có alen đột biến hoặc có cả 2 loại.

(4) Đúng. Các chỉ có alen đột biến thì biểu hiện thành kiểu hình.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!