Khi nói về quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Đã giải159 lượt xem

Khi nói về quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quần xã ở vùng nhiệt đới thường có độ đa dạng về loài thấp hơn quần xã ở vùng ôn đới.

B. Quần xã có độ ổn định về thành phần loài thì quá trình diễn thế đang diễn ra.

C. Quần xã có độ phân tầng càng cao thì thường có độ đa dạng càng cao.

D. Quần xã sinh vật bao gồm môi trường sống và các loài sinh vật.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Sai. Quần xã ở vùng nhiệt đới thường có độ đa dạng về loài cao hơn quần xã ở vùng ôn đới.

B. Sai. Khi diễn thế diễn ra thì quần xã có cấu trúc loài thay đổi.

C. Đúng.

D. Sai. Quần xã sinh vật bao gồm các loài sinh vật.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!