Khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

Đã giải125 lượt xem

Khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quan hệ cạnh tranh gay gắt thì sẽ làm suy vong quần thể.

B. Quan hệ cạnh tranh chỉ xảy ra khi kích thước quần thể vượt quá sức chứa của môi trường.

C. Hiện tượng kí sinh cùng loài là một trường hợp của quan hệ cạnh tranh trong quần thể.

D. Quan hệ cạnh tranh trong quần thể diễn ra khốc liệt thì sẽ biến thành mối quan hệ ức chế cảm nhiễm.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Sai. Cạnh tranh không làm suy vong quần thể.

B. Sai. Cạnh tranh có thể xảy ra ở bất cứ khi nào.

C. Đúng. Kí sinh cùng loài, ăn thịt cá thể cùng loài đều là trường hợp của cạnh tranh.

D. Sai.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!