Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải211 lượt xem

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Ở các loài dương xỉ, loài mới chủ yếu được hình thành loài bằng lai xa và đa bội hóa.

II. Ở các loài thực vật và động vật có tập tính giao phối phức tạp, loài mới có thể được hình thành bằng con đường tập tính.

III. Ở trong cùng một khu vực địa lí, loài mới thường được hình thành bằng con đường địa lí.

IV. Ở 2 khu vực địa lí khác nhau, loài mới có thể được hình thành bằng con đường lai xa và đa bội hóa.

A. 3.                   B. 2.                    C. 4.                    D. 1.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng. $95\%$ các loài dương xỉ được hình thành bằng lai khác loài và đa bội hóa.

II. Đúng.

III. Sai. Ở trong cùng một khu vực địa lí, loài mới thường được hình thành bằng con đường sinh thái hoặc tập tính.

IV. Đúng. Con lai khác loài cách li sinh sản với bố, mẹ dù ở cùng hay khác khu vực.

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!