Khi nói về nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

Đã giải164 lượt xem

Khi nói về nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở các quần thể cùng loài, khi chịu tác động của chọn lọc tự nhiên thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm thay đổi tần số alen theo một chiều hướng giống nhau.

B. Trong điều kiện không có di – nhập gen, nếu quần thể có thêm alen mới thì chắc chắn đã chịu tác động của nhân tố đột biến.

C. Nếu không có tác động của các yếu tố ngẫu nhiên thì quần thể không hình thành đặc điểm thích nghi mới.

D. Nếu các cá thể luôn giao phối ngẫu nhiên thì quần thể sẽ không thể tiến hóa.

chọn câu trả lời tốt nhất

A. Sai. Chọn lọc thay đổi tần số alen theo điều kiện của môi trường; khi các quần thể ở các môi trường khác nhau thì tần số alen thay đổi theo hướng khác nhau.

B. Đúng.

C. Sai.

D. Sai. Nếu có đột biến, di nhập gen, các yếu tố ngẫu nhiên, CLTN thì vẫn tiến hóa.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!