Khi nói về hoán vị gen, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?

Đã giải191 lượt xem

Khi nói về hoán vị gen, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?

I. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 crômatit khác nguồn gốc trong cặp nhiễm sắc thể tương đồng là cơ sở để dẫn tới hoán vị gen.

II. Hoán vị gen chỉ xảy ra trong giảm phân của sinh sản hữu tính mà không xảy ra trong nguyên phân.

III. Tần số hoán vị gen phản ánh khoảng cách giữa các gen trên nhiễm sắc thể.

IV. Hoán vị gen tạo điều kiện cho các gen tổ hợp lại với nhau, làm phát sinh biến dị tổ hợp.

A. 1.                     B. 2.                      C. 3.                      D. 4.

chọn câu trả lời tốt nhất

I. Đúng.

II. Sai. Hoán vị gen có thể xảy ra trong nguyên phân (SGK nâng cao).

III. Đúng. Khoảng cách càng gần thì tần số hoán vị càng nhỏ và ngược lại nhưng không vượt quá $50\%$.

IV. Đúng. Do có hoán vị gen nên nhiều gen có thể tổ hợp lại với nhau, qua giao phối làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!