Khi nói về gen và mã di truyền, có các nội dung : (1). Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN

Đã giải214 lượt xem

Khi nói về gen và mã di truyền, có các nội dung :
(1). Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN
(2). Mã di truyền là mã bộ ba
(3). Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ nucleotit mà không gối lên nhau
(4). Mã di truyền có tính phổ biến , tức là tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền , trừ 1 vài loài ngoại lệ
(5). Mã di truyền có tính đặc hiêu, tức là một axit amin chỉ được mã hóa bởi một bộ ba
Số phát biểu có nội dung đúng là:
A. 3                                        B. 2                                        C. 5                                        D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Đúng.

(2) Đúng.

(3) Đúng.

(4) Đúng.

(5) Sai. Mã di truyền có tính đặc hiêu, tức là một bộ ba chỉ mã hóa 1 loại axit amin.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!