Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Đã giải290 lượt xem

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Một gen có nhiều alen nếu bị đột biến 10 lần thì sẽ tạo ra tối đa 10 alen mới.
(2) Đột biến điểm làm thay đổi chiều dài của gen thì luôn dẫn tới làm thay đổi tổng liên kết hidro của gen.
(3) Đột biến làm tăng chiều dài của gen thì luôn dẫn tới làm tăng tổng số axit amin trong chuỗi polipeptit.
(4) Đột biến xảy ra ở vùng mã hóa của gen và không làm thay đổi cấu trúc của chuỗi polipeptit thì sẽ là đột biến trung tính.
A. 4.                       B. 1.                       C. 3.                       D. 2.

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Đúng.

(2) Đúng. Đó là đột biến mất cặp.

(3) Sai. Ví dụ đột biến thêm cặp ở vùng điều hoà có thể không làm tăng tổng số axit amin trong chuỗi polipeptit.

(4) Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!