Khi nói về đột biến gen, các phát biểu nào sau đây đúng?

Đã giải146 lượt xemĐột biến gen

Khi nói về đột biến gen, các phát biểu nào sau đây đúng?
(1). Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.
(2). Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể.
(3). Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit.
(4). Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.
(5). Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường.
A. (1), (3), (5).                       B. (1), (2), (4).                       C. (3), (4), (5).                       D. (2), (4), (5).

chọn câu trả lời tốt nhất

(1). Sai. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit có thể hoặc không dẫn đến kết thúc sớm quá trình dịch mã.

(2). Đúng.

(3). Sai. Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một cặp nuclêôtit.

(4). Đúng.

(5). Đúng.

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!