Khi nói về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật, phát biểu nào sau đây sai?

Đã giải176 lượt xem

Khi nói về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Ở hệ tuần hoàn đơn, máu từ tim đổ vào động mạch là máu giàu oxi.

B. Ở côn trùng, các tế bào trao đổi khí trực tiếp với các ống khí mà không thông qua hệ tuần toàn.

C. Động vật có xương sống có hệ tiêu hóa dạng ống.

D. Ở thú ăn thực vật, hoạt động tiêu hóa có quá trình tiêu hóa sinh học.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ở hệ tuần hoàn đơn, máu từ tim đổ vào động mạch là máu nghèo oxi

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!