Khi nói về các phân tử ADN ở trong nhân của một tế bào sinh dưỡng ở sinh vật nhân thực có các nhận xét sau:

Đã giải351 lượt xem

Khi nói về các phân tử ADN ở trong nhân của một tế bào sinh dưỡng ở sinh vật nhân thực có các nhận xét sau:
(1). Các phân tử nhân đôi độc lập và diễn ra ở các thời điểm khác nhau
(2). Thường mang các gen phân mảnh và tồn tại theo cặp alen
(3). Có độ dài và số lượng các loại nucleotit bằng nhau
(4). Có cấu trúc mạch kép thẳng
(5). Có số lượng, hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài
Nhận xét đúng là:
A. (1), (2), (3).                                                   B. (2), (4), (5).
C. (2), (3), (4).                                                   D. (3), (4), (5).

đăng bình luận mới

(1) Sai. Các phân tử ADN trong nhân được nhân đôi cùng nhau, vào cùng thời điểm (ở pha S của kì trung gian).

(2) Đúng.

(3) Sai. Các phân tử ADN có độ dài và số lượng các loại nucleotit khác nhau.

(4) Đúng.

(5) Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!