Khi nói về các hoạt động diễn ra trong quá trình nhân đôi ADN , có bao nhiêu phát biểu dưới đây sai?

Đã giải248 lượt xem

Khi nói về các hoạt động diễn ra trong quá trình nhân đôi ADN , có bao nhiêu phát biểu dưới đây sai?
(1). Trong mỗi trạc chữ Y chỉ có một mạch làm khuôn.
(2). Trong mỗi trạc chữ Y đều có hai mạch làm khuôn.
(3). Trong mỗi trạc chữ Y ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới trên mạch khuôn có chiều 5’-3’.
(4). Quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở pha S của kì trung gian trong chu kì tế bào.
A. 1                                       B. 3                                       C. 2                                       D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

(1) Sai. Cả 2 mạch đều được dùng làm khuôn.

(2) Đúng.

(3) Sai. Trên cả 2 mạch.

(4) Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!