Hình bên dưới thể hiện cấu trúc của một số loại nucleotit cấu tạo nên ADN và ARN:

Đã giải267 lượt xem

Hình bên dưới thể hiện cấu trúc của một số loại nucleotit cấu tạo nên ADN và ARN:

Link ảnh: XEM

Trong các hình trên, có bao nhiêu hình phù hợp ?
A. 2                                       B. 3.                                       C. 1                                       D. 4

cập nhật

1. Cấu tạo của 1 nucleotit gồm 3 thành phần:

+) Đường deoxi ribozo ($C_5H_10O_4$)

+) Bazo nito liên kết với $C_1’$ của đường. Có 4 loại bazo nito là: A; T; G; X

+) Nhóm photphat liên kết với $C_5’$ của đường

2. Cấu tạo của 1 ribonucleotit gồm 3 thành phần:

+) Đường ribozo ($C_5H_10O_5$)

+) Bazo nito liên kết với $C_1’$ của đường. Có 4 loại bazo nito là: A; U; G; X

+) Nhóm photphat liên kết với $C_5’$ của đường

Ở hình 3, đường là ribozo nên đây là ribonucleotit, không có loại T

3 hình còn lại thoả mãn

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!