Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực có sự khác biệt với sự nhân đôi của ADN ở E.Coli về:

Đã giải292 lượt xem

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sự nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực có sự khác biệt với sự nhân đôi của ADN ở E.Coli về:
1. Chiều tổng hợp.
2. Các enzim tham gia.
3. Thành phần tham gia.
4. Số lượng các đơn vị nhân đôi.
5. Nguyên tắc nhân đôi.
A. 1, 2.                                   B. 2, 3.                                   C. 2, 4.                                   D. 3, 5.

đăng bình luận mới

1. Sai.

2. Đúng. Ở E.coli chỉ có ít enzyme hơn.

(3). Đúng. Số lượng enzym khác nhau.

(4). Đúng. Ở sinh vật nhân sơ chỉ có 1 đơn vị nhân đôi còn ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị nhân đôi.

(5). Sai. Nguyên tắc nhân đôi giống nhau.

Không có đáp án đúng.

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!