Giả sử trình tự nuclêôtit ở vùng vận hành (O) của operộn Lạc ở vi khuẩn E. coli bị thay đổi, có thể dẫn đến

Đã giải456 lượt xem

Giả sử trình tự nuclêôtit ở vùng vận hành (O) của operộn Lạc ở vi khuẩn E. coli bị thay đổi, có thể dẫn đến

A. đột biến gen cấu trúc.

B. biến đổi trình tự axit amin của của prôtêin ức chế.

C. các gen cấu trúc phiên mã liên tục.

D. biến đổi trình tự nuclêôtit ở vùng khởi động (P).

chọn câu trả lời tốt nhất

Nếu trình tự nucleotit ở vùng vận hành (O) của Operon Lac ở E.coli thì protein ức chế có thể không gắn được vào vùng O để ngăn cản quá trình phiên mã $\Rightarrow$ các gen cấu trúc được phiên mã liên tục.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!