Giả sử một chuỗi thức ăn ở một hệ sinh thái vùng biển khơi được mô tả như sau

Đã giải172 lượt xem

Giả sử một chuỗi thức ăn ở một hệ sinh thái vùng biển khơi được mô tả như sau: Thực vật phù du → Động vật phù du → cá trích → cá ngừ. Khi nói về chuỗi thức ăn này, phát biểu nào sau đây sai?

A. Chuỗi thức ăn nay có 4 bậc dinh dưỡng.

B. Cá ngừ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3.

C. Mối quan hệ giữa cá ngừ và cá trích là quan hệ giữa sinh vật ăn thit và con mồi.

D. Sự tăng, giảm kích thước của quần thể cá trích có ảnh hưởng đến kích thước của quần thể cá ngừ.

chọn câu trả lời tốt nhất

Cá ngừ thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!