Gen B có chiều dài 408nm và có tổng số liên kết hidro là 3120. Gen B bị đột biến thay thế 1 cặp A – T = G – X thành gen b

Đã giải369 lượt xem

Gen B có chiều dài 408nm và có tổng số liên kết hidro là 3120. Gen B bị đột biến thay thế 1 cặp A – T = G – X thành gen b. Hợp tử Bb nhân đôi 1 lần thì cần môi trường cung cấp:

A. 960A                             B. 1440G                             C. 959T                             D. 1439X

đăng bình luận mới

[…]                           C. 3                             D. 4Câu 30 (Xem giải). Gen B có chiều dài 408nm và có tổng số liên kết hidro là 3120. Gen B bị đột […]

Gen B dài 408nm $\Rightarrow N=\dfrac{408}{0,34}.2=2400$ $\Rightarrow 2A+2G=2400$

Mặt khác $H=2A+3G=3120$

Do đó: $A=T=480$ và $G=X=720$

Gen B có $A=T=479$ và $G=X=721$

Hợp tử Bb nhân đôi 1 lần thì cần môi trường cung cấp $A=T=480+479=959$ và $G=X=720+721=1441$

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!