Gen A có 6102 liên kết hidro và trên mạch hai của gen có X= 2A = 4T

Đã giải372 lượt xem

Gen A có 6102 liên kết hidro và trên mạch hai của gen có X= 2A = 4T. Trên mạch một của gen có X = A + T. Gen bị đột biến điểm hình thành nên gen a, gen a có ít hơn gen A 3 liên kết hidro. Số nuclêôtit loại G của gen a là bao nhiêu?
A. 1581.                        B. 678.                        C. 904.                        D. 1582.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $H=2A+3G=6102$ $\Leftrightarrow 2(A_1+T_1)+3(G_1+X_1)=6102$    (*)

Trên mạch 2 có $X_2=2A_2=4T_2$ $\Leftrightarrow G_1=2T_1=4A_1$

Mặt khác $X_1=A_1+T_1=A_1+2A_1=3A_1$

Thay vào (1) ta được: $2(A_1+2A_1)+3(4A_1+3A_1)=6102$

$\Leftrightarrow 27A_1=6102$ $\Leftrightarrow A_1=226$

Suy ra gen A có $G=G_1+X_1=7A_1=1582$

Gen bị đột biến điểm hình thành nên gen a, gen a có ít hơn gen A 3 liên kết hidro $\Rightarrow$ đột biến mất 1 cặp $G-X$

Vậy gen a có $G=1581$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!