Gen A có 6102 liên kết hidro và trên mạch hai của gen có X= 2A = 4T

Đã giải368 lượt xem

Gen A có 6102 liên kết hidro và trên mạch hai của gen có X= 2A = 4T. Trên mạch một của gen có X = A + T. Gen bị đột biến điểm hình thành nên gen a, gen a có ít hơn gen A 3 liên kết hidro. Số nuclêôtit loại G của gen a là bao nhiêu?
A. 1581.                        B. 678.                        C. 904.                        D. 1582.

chọn câu trả lời tốt nhất

Ta có $H=2A+3G=6102$ $\Leftrightarrow 2(A_1+T_1)+3(G_1+X_1)=6102$    (*)

Trên mạch 2 có $X_2=2A_2=4T_2$ $\Leftrightarrow G_1=2T_1=4A_1$

Mặt khác $X_1=A_1+T_1=A_1+2A_1=3A_1$

Thay vào (1) ta được: $2(A_1+2A_1)+3(4A_1+3A_1)=6102$

$\Leftrightarrow 27A_1=6102$ $\Leftrightarrow A_1=226$

Suy ra gen A có $G=G_1+X_1=7A_1=1582$

Gen bị đột biến điểm hình thành nên gen a, gen a có ít hơn gen A 3 liên kết hidro $\Rightarrow$ đột biến mất 1 cặp $G-X$

Vậy gen a có $G=1581$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!