Dung dịch có 80% Ađênin, còn lại là Uraxin. Với đủ các điều kiện để tạo thành các bộ ba ribônuclêôtit

Đã giải355 lượt xem

Dung dịch có 80% Ađênin, còn lại là Uraxin. Với đủ các điều kiện để tạo thành các bộ ba ribônuclêôtit, thì trong dung dịch này bộ ba AUU và AUA chiếm tỷ lệ
A. 16%.                                   B. 38,4%.                                   C. 24%.                                   D. 51,2%.

chọn câu trả lời tốt nhất

Dung dịch có 80% A $\Rightarrow$ có 20% U

$\Rightarrow$ A chiếm tỉ lệ $\dfrac{4}{5}$ và U chiếm tỉ lệ $\dfrac{1}{5}$

Bộ ba AUU và bộ ba AUA chiếm tỉ lệ $\dfrac{4}{5}\times \dfrac{1}{5}\times \dfrac{1}{5}$ $+\dfrac{4}{5}\times \dfrac{1}{5}\times \dfrac{4}{5}$ $=\dfrac{4}{25}$ $=16\%$

Chọn đáp án A

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!