Đột biến gen có thể gây ra bởi: (1). Sự kết cặp không đúng trong quá trình phiên mã

Đã giải240 lượt xem

Đột biến gen có thể gây ra bởi:

(1). Sự kết cặp không đúng trong quá trình phiên mã

(2). Nucleotit G*

(3). Sự kết cặp không đúng trong quá trình dịch mã

(4). Sự kết cặp không đúng trong quá trình nhân đôi

(5). Ánh sáng mặt trời

A. 1                             B. 2                             C. 3                             D. 4

đăng bình luận mới

[…]                           C. 3                             D. 4Câu 29 (Xem giải). Đột biến gen có thể gây ra bởi:(1). Sự kết cặp không đúng trong quá trình […]

(1). Sai. Đột biến gen không được gây ra bởi sự kếp cặp sai trong phiên mã mà kết cặp sai trong nhân đôi ADN.

(2). Đúng.

(3). Sai. Đột biến gen không được gây ra bởi sự kếp cặp sai trong dịch mã mà kết cặp sai trong nhân đôi ADN.

(4). Đúng.

(5). Đúng.

Chọn đáp án C

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!