Đột biến điểm gồm các dạng: I. Mất 1 cặp nucleotit II. Lặp 1 cặp nucleotit

Đã giải371 lượt xem

Đột biến điểm gồm các dạng:

I. Mất 1 cặp nucleotit                             II. Lặp 1 cặp nucleotit

III. Đảo 1 cặp nucleotit                             IV. Thêm 1 cặp nucleotit

V. Thay thế 1 cặp nucleotit

A. I, III, IV                             B. I, II, III                             C. I, II, V                             D. I, IV, V

đăng bình luận mới

[…] nucleotit trong gen                             D. 1 cặp nucleotit trong genCâu 3 (Xem giải). Đột biến điểm gồm các dạng:I. Mất 1 cặp nucleotit                     […]

Đột biến điểm là biến đổi liên quan đến 1 cặp nucleotit, gồm các dạng:

– Mất 1 cặp nucleotit

– Thêm 1 cặp nucleotit

– Thay thế 1 cặp nucleotit

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!