Động lực nào giúp cho dòng nước và ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây thân gỗ?

Đã giải137 lượt xemHút nước và khoáng Sinh lí thực vật

CÂU HỎI

a. Động lực nào giúp cho dòng nước và ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây thân gỗ? Giải thích vì sao hiện tượng ứ giọt thường được quan sát ở các cây bụi thấp.

b. Hãy liên hệ thực tế, nêu một số biện pháp làm tăng khả năng hút nước của rễ cây trên cạn.

chọn câu trả lời tốt nhất

a.

– Động lực giúp dòng nước và ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây thân gỗ: lực đẩy (áp suất rễ), lực hút do thoát hơi nước ở lá, lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và thành tế bào mạch gỗ.

– Thường được quan sát ở cây bụi thấp vì:

+ Áp suất rễ không lớn.

+ Cây bụi thấp có chiều cao thân ngắn, mọc thấp, gần mặt đất, không khí dễ bão hòa trong điều kiện ẩm ướt, do đó áp suất rễ đủ mạnh để đẩy nước từ rễ lên lá.

b. Để cây hút nước dễ dàng cần:

– Làm cỏ, sục bùn, xới đất kỹ để cây hô hấp hiếu khí $\rightarrow$ Tăng khả năng hút khoáng chủ động $\rightarrow$ tăng hút nước

– Bón phân, tưới nước hợp lí để bộ rễ phát triển tốt.

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!