Đại Cổ sinh (Paleozoic) là một đơn vị phân chia chính trong niên đại địa chất, một trong bốn đại chính

Đã giải171 lượt xem

Đại Cổ sinh (Paleozoic) là một đơn vị phân chia chính trong niên đại địa chất, một trong bốn đại chính. Từ paleozoic có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp palaio (cổ, cũ) và zoion (động vật) và có nghĩa là “sự sống cổ”. Trong đại Cổ sinh, sự sắp xếp các kỉ nào sau đây đúng theo trình tự thời gian hình thành?

A. Cambri-Ocđôvic-Đêvôn-Silua-Cacbon-Triat.

B. Cambri-Silua-Ocđôvic-Đêvon-Cacbon-Pecmi.

C. Cambri-Ocđôvic-Silua-Đêvôn-Cacbon-Triat.

D. Cambri-Ocđôvic-Silua-Đêvôn-Cacbon-Pecmi.

chọn câu trả lời tốt nhất

Trình tự các kỉ theo thời gian ở đại Cổ sinh: Cambri-Ocđôvic-Silua-Đêvôn-Cacbon-Pecmi

Chọn đáp án D

chọn câu trả lời tốt nhất
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!