Công thức tính số gen khi có hợp chất 5-Brom uraxin (5BU)

NỔI BẬT745 lượt xem

Biết 5-Brôm Uraxin (5BU) chỉ có một lần thay đổi trạng thái trong suốt quá trình nhân đôi của gen. Khi có một phân tử 5BU liên kết với A của mạch gốc. Gen trải qua n lần nhân đôi (n được tính từ lần nhân đôi mà 5BU đóng vai trò là nucleotit của môi trường liên kết với A) thì thu được:

+) Số gen tiền đột biến luôn bằng 1.

+) Số gen đột biến bằng $\dfrac{2^n}{4}-1$.

+) Số gen không đột biến bằng $\dfrac{3.2^n}{4}$.

Chứng minh:
Sau khi gen nhân đôi thứ nhất tạo ra 2 gen con:

+) 1 gen không đột biến (A-T). Gen này nhân đôi $n-1$ lần còn lại tạo $2^{n-1}$ gen không đột biến

+) 1 gen tiền đột biến (A-5BU)

Gen này nhân đôi $n-1$ lần còn lại tạo ra 1 gen tiền đột biến, $\dfrac{2^{n-1}}{2}$ gen không đột biến và $\dfrac{2^{n-1}}{2}-1$ $=\dfrac{2^n}{4}-1$ gen đột biến

Tổng số gen không đột biến là $2^{n-1}+\dfrac{2^{n-1}}{2}$ $=\dfrac{3.2^n}{4}$

đánh dấu nổi bật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!