Công thức tính số gen khi có bazo nito trở thành dạng hiếm

NỔI BẬT550 lượt xem

Nếu có một bazo nito trở thành dạng hiếm và chỉ có một lần thay đổi trạng thái trong suốt quá trình nhân đôi của gen. Gen trải qua n lần nhân đôi thì thu được:

+) Số gen tiền đột biến luôn bằng 1.

+) Số gen đột biến bằng $\dfrac{2^n}{2}-1$.

+) Số gen không đột biến bằng $\dfrac{2^n}{2}$.

đánh dấu nổi bật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!