Có bao nhiêu nhận định đúng về gen? (1) Gen mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN

Đã giải309 lượt xem

Có bao nhiêu nhận định đúng về gen?
(1) Gen mang thông tin mã hóa cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN.
(2) Dựa vào sản phẩm của gen người ta phân loại gen thành gen cấu trúc và gen điều hòa.
(3) Gen là một đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một tARN, rARN hay một polipeptit hoàn chỉnh.
(4) Xét về mặt cấu tạo, gen điều hòa có cấu tạo một mạch còn gen cấu trúc có cấu tạo hai mạch.
(5) Gen điều hòa mang thông tin mã hóa cho chuỗi polipeptit với chức năng điều hòa sự biểu hiện của gen cấu trúc.
(6) Trình tự các nucleotit trong gen là trình tự mang thông tin di truyền.
A. 3.                                   B. 4.                                   C. 5.                                   D. 6.

đăng bình luận mới

(1) Đúng.

(2) Sai. Dựa vào chức năng của gen.

(3) Đúng.

(4) Sai. Đều có cấu tạo 2 mạch.

(5) Đúng.

(6) Đúng.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!