Có bao nhiêu nguyên nhân làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã ngay cả khi môi trường không có Lactozo?

Đã giải340 lượt xem

Có bao nhiêu nguyên nhân làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã ngay cả khi môi trường không có Lactozo?
1. Các gen này được tăng cường mức độ hoạt động.
2. Protein ức chế gắn vào vùng vận hành.
3. Gen điều hòa R không tổng hợp được protein ức chế.
4. Vùng khởi động bị mất.
5. Mất vùng vận hành.
A. 1                       B. 2                       C. 3                       D. 4

chọn câu trả lời tốt nhất

1. Sai.

2. Sai.

3. Đúng.

4. Sai. Nếu mất vùng khởi động thì ARN-pol không thể bám vào được.

5. Đúng. Do không có chỗ để protein ức chế bám vào.

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.

THỐNG KÊ

  • Hoạt động
  • Lượt xem340 lượt
  • Trả lời1 trả lời

CÂU HỎI MỚI NHẤT

No questions found.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!