Chuyển gen tổng hợp Insulin của người vào vi khuẩn, tế bào vi khuẩn tổng hợp được prôtêin Insulin là vì mã di truyền có

Đã giải386 lượt xem

Chuyển gen tổng hợp Insulin của người vào vi khuẩn, tế bào vi khuẩn tổng hợp được prôtêin Insulin là vì mã di truyền có
A. tính thoái hoá.                          B. tính phổ biến.                         C. tính đặc hiệu.                         D. bộ ba kết thúc.

đăng bình luận mới

Tế bào vi khuẩn tổng hợp được protein insulin vì mã di truyền có tính phổ biến. Các loài sinh vật đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ.

Chọn đáp án B

cập nhật
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!