Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn.

Đã giải168 lượt xemPhả hệ

Cho sơ đồ phả hệ mô tả sự di truyền một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn.
Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?
(1). Có thể xác định chính xác kiểu gen của tất cả những người trong phả hệ.
(2). Cặp vợ chồng ở thế hệ III sinh người con thứ hai là con gái không bị bệnh với xác suất 12,5%.
(3). Người số 14 có kiểu gen aa.
(4). Người số 7 và 8 có kiểu gen không giống nhau.
A. 2.                       B. 1.                       C. 4.                       D. 3.

chọn câu trả lời tốt nhất

Bố mẹ 12, 13 bị bệnh sinh con 14 không bị bệnh $\Rightarrow$ Bệnh do gen trội quy định

+) Nếu bệnh do gen nằm trên NST X

Người số 1, 3 có kiểu gen $X^aX^a$

Người số 2, 4, 13 có kiểu gen $X^AY$

Người số 5, 6, 9, 11, 14 có kiểu gen $X^aY$

Người số 7, 8, 10, 12 có kiểu gen $X^AX^a$

+) Nếu bệnh do gen nằm trên NST thường

Người số 1, 3, 5, 6, 9, 11, 14 có kiểu gen aa

Người số 2, 4, 7, 8, 10, 12, 13 có kiểu gen Aa

(1). Đúng.

(2). Sai.

+) Nếu bệnh do gen nằm trên NST X

Cặp vợ chồng $12-13$: $X^AX^a\times X^AY$

Xác suất sinh người con thứ hai là con gái không bị bệnh là 0%

+) Nếu bệnh do gen nằm trên NST thường

Cặp vợ chồng $12-13$: $Aa\times Aa$

Xác suất sinh người con thứ hai là con gái không bị bệnh là $\dfrac{1}{2}\times \dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{8}$

(3). Sai. Người số 14 có kiểu gen là $X^aY$ hoặc aa.

(4). Sai. Người số 7 và 8 có kiểu gen giống nhau.

Chọn đáp án B

đăng bình luận mới
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!