Cho phả hệ sau: Biết rằng bệnh mù màu và bệnh máu khó đông đều do gen lặn

Đã giải128 lượt xemPhả hệ

Cho phả hệ sau:
Biết rằng bệnh mù màu và bệnh máu khó đông đều do gen lặn nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định, hai gen này nằm cách nhau 12cM. Có bao nhiêu kết luận sau đây đúng?
(1). Có 7 người xác định được kiểu gen về 2 tính trạng nói trên.
(2). Người con gái thứ 2 ở thế hệ thứ III lấy chồng bị cả 2 bệnh, xác suất sinh con bị bệnh máu khó đông là 50%.
(3). Người con trai số 3 ở thế hệ thứ III được sinh ra do giao tử X mang gen hoán vị của mẹ kết hợp với giao tử Y của bố.
(4). Ở thế hệ thứ III, ít nhất 2 người là kết quả của sự thụ tinh giữa giao tử hoán vị của mẹ với giao tử không hoán vị của bố.
A. 4.                       B. 1.                       C. 2.                       D. 3.

chọn câu trả lời tốt nhất

Bố $I-1$ bị cả 2 bệnh sinh con gái $II-1$ không bị bệnh $\Rightarrow$ 2 bệnh do gen lặn quy định

Quy ước: a: bị bệnh mù màu; b: bị bệnh máu khó đông

Người $I-1$ và $III-1$ có kiểu gen $X^{ab}Y$

Do đó người $II-1$ có kiểu gen $X^{AB}X^{ab}$

Người $II-2$ và $II-5$ có kiểu gen $X^{Ab}Y$

Người $III-3$ có kiểu gen $X^{AB}Y$

(1). Xác định được kiểu gen của 6 người về 2 tính trạng trên $\Rightarrow$ (1) sai

(2). Người $III-2$ có kiểu gen $0,88X^{AB}X^{Ab}:0,12X^{aB}X^{Ab}$

Người $III-2$ lấy chồng $X^{ab}Y$

Xác suất sinh con $–bb$ là 50% $\Rightarrow$ (2) đúng

(3). Người $III-3$ được sinh ra do giao tử X mang gen liên kết của mẹ kết hợp với giao tử Y của bố $\Rightarrow$ (3) sai

(4). Ở thế hệ III, ít nhất 1 người là kết quả của sự thụ tinh giữa giao tử hoán vị của mẹ với giao tử không hoán vị của bố là người $III-5$; người $III-2$ và $III-4$ có thể hoặc không $\Rightarrow$ (4) sai

Chọn đáp án B

chọn câu trả lời tốt nhất
Bạn đang xem 1 trong số 1 câu trả lời, nhấp vào đây để xem tất cả câu trả lời.
Back to top button

TẮT TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO

Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo để tiếp tục!